Å leve med overvekt

Om du er overvektig er du slett ikke alene. Bare i Sverige er en tredjedel av alle kvinner og mer enn halvparten av alle menn overvektige.1 Å bære på for mange kilo kan påvirke hverdagen negativt på mange måter for den overvektige, ikke minst fordi det gir en økt risiko for flere vanlige sykdommer. Mange får også dårligere selvtillit og føler seg dårlig behandlet på grunn av overvekten. Det er ikke bare fremmede mennesker som kommer med slemme kommentarer. Familie, venner og til og med helsepersonell har ofte forutinntatte forestillinger om det å være overvektig, noen ganger oppfører de seg på en måte som oppfattes krenkende. Det er også vanlig at overvektige personer blir diskriminert på arbeidsplassen, eller når de søker jobb.2 Fedme kan altså belaste både helse, relasjoner og karriere.


Risiko tilknyttet overvekt og fedme

Overvekt og fedme er et av våre største folkehelseproblemer og øker risikoen for både fysisk og psykisk sykdom. Fedme svekker kroppens evne til å regulere blodsukker, blodtrykk og blodfett, noe som igjen kan forårsake eller forverre en rekke sykdommer. Som overvektig er det for eksempel mer sannsynlig at du rammes av diabetes type 2, hjertesvikt, høyt blodtrykk og – på sikt – tidlig død. Ved å gå ned i vekt kan du både redusere risikoen for å bli syk og forbedre livskvaliteten. Skal du lykkes med å gå ned i vekt, er det viktig å kombinere trening og sunn mat. Det finnes også effektive hjelpemidler som kan hjelpe deg på veien mot å leve et fullt liv!

Hvordan vet jeg om jeg er overvektig?

Overvekt måles på forskjellige måter, men de vanligste er å måle midjen eller beregne BMI (kroppsmasseindeks).

Midjemål

Midjemålet er sett på som et bedre mål på overvekt enn BMI, da det er mer skadelig å ha mye fett rundt magen enn andre steder på kroppen. Det betyr at du kan ha en lav BMI, men fortsatt har økt risiko for sykdom hvis du har abdominal fedme. Du finner midjemålet ved å måle rett ovenfor navlen, mellom øvre del av hofta og nedre del av ribbeina. Et midjemål på 80 cm hos kvinner og 94 cm hos menn kan øke risikoen for høyt blodtrykk, hjerte- og karsykdom og høyt blodsukker, som igjen kan utvikle diabetes. Risikoen for å bli syk øker enda mer dersom midjemålet ditt er over 102 cm om du er mann og 88 cm om du er kvinne.3


BMI

BMI er basert på forholdet mellom vekt og høyde, og er et lite nøyaktig tiltak som ikke tar hensyn til kjønn, alder, hvordan fettet er fordelt på kroppen eller hvor stor andel som er fett. Du beregner BMI ved å dividere vekten i kilo med høyden i meter(m2). En person som veier 60 kg og er 172 cm høy, tar altså summen av 1,72 x 1,72 og dividerer den med 60, som gir en BMI på 20,3. I BMI-tabellen nedenfor kan du se om verdien din er innenfor normalen eller om du bør gå ned i vekt.

   BMI (kg/m2)   
< 18,5 Undervekt 
18,5-24,9 Normalvekt 
25-29,9 Overvekt 
30-39,9 Fedme 
>40 Alvorlig fedme 
Kilde: Livsmedelsverket

1 https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa–miljo/sjukdomar-allergier-och-halsa/overvikt-och-fetma 2020-03-22
2 http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:1022240/FULLTEXT01.pdf 2020-03-23
3 https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/liv–halsa/sunda-vanor/sa-bedomer-du-din-vikt/ 2020-03-24